Misyon :

Üniversitenin faaliyetlerini geliştirmek, onlara değer katmak ve hedeflerine ulaşmasında yardımcı olmak adına tasarlanmış, mali olan ve olmayan tüm iş ve işlemlere ulusal ve uluslararası standartlara bağlı kalarak risk esaslı yaklaşımlarla sürekli, bağımsız ve tarafsız güvence sağlama ve danışmanlık hizmeti sunmak, Üniversitenin hedeflerini yerine getirmesinde katma değer oluşturmak ve rehberlik yapmak suretiyle yardımcı olmaktır.

Vizyon :

Üniversiteye, ulusal ve uluslararası standartlara uygun bir denetim anlayışı ile değer katmak için etkili ve sürekli gelişen bir birim olmak.