2020 -2022 Dönemi "İç Denetim Planı" ve 2020 yılı "İç Denetim Programı" Rektörlük makamınca onaylanmıştır.